Λύση στο πρόβλημα επάρκειας αλλά και ποιότητας του νερού που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι Καλλικράτειας και Μουδανιών της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, αναμένεται να δώσουν τα έργα που προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους 3,85 εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, ανόρυξη και αξιοποίηση επτά υδρευτικών γεωτρήσεων θα γίνει στο Δήμο Καλλικράτειας, ενώ στο Δήμο Μουδανιών θα αξιοποιηθούν οι υδρευτικές γεωτρήσεις και θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεχειρισμού - τηλε-ελέγχου των εγκαταστάσεων ύδρευσης. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα υδροδότησης που παρουσιάζεται λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και επιδείνωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις υδρευτικές γεωτρήσεις ορισμένων τοπικών διαμερισμάτων.
Τα έργα εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), με αποφάσεις που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή. Όπως τόνισε η κ. Λιονή, «στόχος των έργων είναι να δώσουν λύσεις για την ομαλή και ορθολογική υδροδότηση των δυο δήμων, που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, ειδικά τους θερινούς μήνες, προβλήματα επάρκειας, αλλά και ποιότητας του νερού. Με τα δυο αυτά έργα θεωρούμε πως θα δώσουμε μια ικανοποιητική λύση στην υδροδότηση των πολιτών, με νερό ελεγμένο, απαλλαγμένο από επικίνδυνες ουσίες και κατάλληλο για οικιακή κατανάλωση».
Όπως συμπλήρωσε η κ. Λιόνη, «με τις σημερινές συνθήκες η υδροδότηση των οικισμών των συγκεκριμένων Δήμων ήταν εξαιρετικά προβληματική έως επικίνδυνη. Αποτέλεσμα ήταν είτε να απαγορεύεται η χρήση του νερού των υφιστάμενων γεωτρήσεων, λόγω ακαταλληλότητας, είτε να μην υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι επιπτώσεις, εκτός από κοινωνικές, περιβαλλοντικές, στην ποιότητα ζωής και στη δημόσια υγεία, είναι και οικονομικές, καθώς επηρεάζεται άμεσα το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Νομού Χαλκιδικής που είναι ο τουρισμός της».

Τα δύο έργα
Το πρώτο έργο αφορά την ανόρυξη και αξιοποίηση επτά υδρευτικών γεωτρήσεων, την κατασκευή των αντίστοιχων αγωγών μεταφοράς νερού, αλλά και την κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών του Δήμου Καλλικράτειας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.725.694,65 ευρώ. Οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν στην κτηματική περιοχή των τοπικών διαμερισμάτων Ν. Καλλικράτειας, Ν. Συλλάτων, Αγ. Παύλου, Ν. Γωνιάς και Λακκώματος του Δήμου Καλλικράτειας, την αξιοποίησή τους και την κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών.
Το δεύτερο έργο, αφορά την κατασκευή και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων, αλλά και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Μουδανιών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.124.040 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει πέντε υδρευτικές γεωτρήσεις με τους αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Μουδανιών, μια μεταλλική δεξαμενή πόσιμου νερού και ένα ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου. Στόχος του είναι η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου ύδατος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Μουδανιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα υδροδότησης, λόγω έντονης πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και επιδείνωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις υδρευτικές γεωτρήσεις ορισμένων τοπικών διαμερισμάτων και η εξασφάλιση ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής.