Στο μικροσκόπιο οι διακρίσεις στην εργασία

Η Ελληνική Εταιρία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Αθήνας οργανώνει στις 30 και 31 Οκτωβρίου το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Επίκαιρα ζήτημα κοινοτικού δικαίου σε θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης». Πανεπιστημιακοί και μελετητές του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων θα παρουσιάσουν και θα κρίνουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε δύο βασικές ενότητες.
Η μία ενότητα αφορά την απαγόρευση διακρίσεων. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας, η απαγόρευση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και οι νέες μορφές οικογένειας, η απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας και η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών τρίτων χωρών.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο οξύ πλέον πρόβλημα του συγκερασμού των οικονομικών ελευθεριών με τα κοινωνικά δικαιώματα και στους κινδύνους υπονόμευσης των δικαιωμάτων εργασίας στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έτσι θα εξεταστούν οι συγκρούσεις που παράγονται από την απόσπαση εργαζομένων από τη μία χώρα σε άλλη, όσο αφορά την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τη διασφάλιση του δικαιώματος απεργίας, και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου για τον ανταγωνισμό. Στα θέματα αυτά, εκτός από τις επιμέρους εισηγήσεις, τη γενική εισήγηση θα έχει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. Βασίλειος Σκουρής.
Η ΕΔΕΚΑ είναι επιστημονικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σχόλια