Βιβλίο για το περιβάλλον στη ΣΤ Δημοτικού

Ειδικό βιβλίο περιβαλλοντικού περιεχομένου για τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού, συνέταξαν ειδικοί επιστήμονες με τη στήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το βιβλίο, με τη συνδρομή του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, θα διανεμηθεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σε όλους τους μαθητές, για τους οποίους προορίζεται.
Το βιβλίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- Στοιχεία για τον πλανήτη Γη, κατανοητά και εικονογραφημένα, για να μάθουν οι μελλοντικές γενιές τρόπους για το πώς να σέβονται το περιβάλλον στην καθημερινή τους ζωή.
- Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια, κουίζ και σταυρόλεξα.
- Ενημέρωση για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, με στόχο έναν οικολογικό τρόπο συμπεριφοράς στην πόλη, το σπίτι και το σχολείο.

Σχόλια