Πέντε σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Ίντερνετ απέκτησε η Νιγρίτα: Στο Δημαρχείο, το Καπνομάγαζο Νεολαίας και Πολιτισμού, το 3ο Δημοτικό, το Ιωάννειο Πολιτιστικό Κέντρο και την Πλατεία (πιάτσα Ταξί). Για την πρόσβαση σε αυτά τα σημεία οι χρήστες θα επιχειρούν σύνδεση στα δίκτυα με όνομα «public hot-spot» και δεν απαιτείται κωδικός . Τα χρονικά όρια σύνδεσης που θα υπάρχουν καθορίζονται κεντρικά από την ιστοσελίδα του προγράμματος και είναι 30 λεπτά ή 3 ώρες αν γίνει διαδικασία εγγραφής χρήστη.