Ενίσχυση της μεταποίησης ζητούν, από την κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα, προτείνουν «το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων από την κύρια αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ενίσχυση των δυναμικών και ευπαθών κλάδων της μεταποίησης, η θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύσει αποκλειστικά την μεταποίηση, την παροχή ενισχύσεων για... >>>