ΟΧΙ. Αλλά ένα ευρώ από όλους μας πριν φύγουμε για διακοπές, θα διασφαλίσει τηνκαλύτερη λειτουργία Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οο ποίος φροντίζει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα, χωρίς «διακοπές». «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επιβιώνει και εργάζεται, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το24ωρο, χάρη στη δική σου συμμετοχή, αντιμετωπίζοντας ανάγκες παιδιών – θυμάτωνσωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης, παιδιών με προβλήματα υγείας, παιδιών των οποίων οι συνθήκες στο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι οι κατάλληλες, παιδιών με οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης... >>>