Θα συνεχιστούν τα έργα αποχέτευσης στο Πλαγιάρι, αλλά και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης(Πυλαία, Καλαμαριά, Θέρμη κ.λπ.), καθώς ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς, υπέγραψε, σήμερα, απόφαση για τη διάθεση 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, για τη συμπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων των περιοχών.