Δεν άφησε… αυτοκίνητο για αυτοκίνητο, νεαρός ελληνικής υπηκοότητας, μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στο χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2007 ως το Φεβρουάριο του 2008, διέρρηξε 16 σταθμευμένα οχήματα, σε χώρους γύρω και μέσα στο ΑΠΘ... >>>