Χαμηλές τιμές στο roaming

Τέλος στους φουσκωμένους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας λόγω περιαγωγής(roaming). H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο κανονισμό, που προβλέπει χαμηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα προβλέπουν ότι από την 1η Ιουλίου 2009 οι ταξιδιώτες κατά την παραμονή τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα πληρώνουν το πολύ... συνέχεια--->

Σχόλια