Το πρώτο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης. Τα μέλη του οργανισμού θα αποκτήσουν, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που στόχο θα έχει την... συνέχεια--->