Κοινή ιατρική περίθαλψη σε όλη την Ενωμένη Ευρώπη

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ

Κοινή ιατρική περίθαλψη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους κατοίκους όλων των χωρών-μελών, προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2009, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σχετική πλειοψηφία, η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι ασθενείς θα μπορούν, αφού περάσουν από σχετική έγκριση, να εξετάζονται και σε άλλα ιατρικά κέντρα της Ευρώπης και η δαπάνη να... συνέχεια--->

Σχόλια