Το δικό του αγώνα δίνει ένας ιερωμένος: Έχει δημιουργήσει ίδρυμα για ανύπαντρες μητέρες, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος και τους άλλους αρμόδιους φορείς -αλλά και από τους συνανθρώπους μας... «Το σπίτι της Μαρίας» είναι ένας ξενώνας... συνέχεια--->