Διατακτικές ύψους 60.000 ευρώ, σε δύο δόσεις, θα δώσει το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,για τη στήριξη πολυτέκνων οικογενειών και των καταστημάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας και πρόσβασης των καταναλωτών, πέριξ των εργοταξίων, όπου εκτελούνται τα αναγκαία έργα εκτέλεσης του Μετρό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Αρρωγής, ύψους... συνέχεια--->