Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διεξήγαγε έρευνα τιμών, σε μεγάλο Σούπερ Μάρκετ, στο κέντρο του Βερολίνου, σε 117 προϊόντα, καθημερινής χρήσης. Την ίδια έρευνα διεξήγαγε, για τα ίδια είδη, σε Σούπερ Μάρκετ ίδιων συμφερόντων, στη Θεσσαλονίκη. Στα προϊόντα, για τα οποία, δεν υπήρχαν, ακριβώς, ίδιες συσκευασίες, έχει γίνει αναγωγή της τιμής, στις ποσότητες, που αναφέρονται, στον κατάλογο, που ακολουθεί. Από τα 117 είδη, που υπήρχαν και στα δυο Σούπερ Μάρκετ, 3 είχαν ίδια τιμή... συνέχεια--->