Το νεράκι που τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών μας θα ανήκει, πλέον, κατά ένα ποσοτό, σε ιδιωτική εταιρία. Η κυβέρνηση αναζητά "στρατηγικό επενδυτή". Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και πραγματοποιούν... συνέχεια--->