Παθητικοί καπνιστές είναι, στην πλειοψηφία τους, οι μαθητές της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε, στην περιοχή, το 2004, στο 56,8% των αγοριών και στο 55,2% των κοριτσιών καπνίζει ο πατέρας, στο 34,1% των αγοριών και στο 33,9% των κοριτσιών η μητέρα, ενώ στο 6,8% των αγοριών και στο 7,3% των κοριτσιών καπνίζουν άλλοι συγγενείς. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι, αν και στην πλειοψηφία του, ο πληθυσμός είναι αγροτικός κι όχι αστικός, οι γυναίκες... συνέχεια--->