«Αγροτουρισμός, περιβάλλον, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, εμπόριο αγροτικών προιόντων, γεωργία και πολιτική και θέματα αγροτικής ανάπτυξης, είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε προκειμένου να αναπτύξουμε μια δυναμική συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας», τόνισε ο... συνέχεια--->