Κλειστό μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου θα παραμείνει το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, το οποίο τελεί υπό κατάληψη από τις 16 Μαρτίου. Το μεσημέρι επικράτησε ένταση, κατά την διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην οποία συμμετείχαν και φοιτητές. Μάλιστα, κάποιος πέταξε αυγά στον... συνέχεια--->