Να δημιουργηθεί μια νέα κατεύθυνση Τεχνών στην δευτέρα τάξη του λυκείου ζητούν γονείς μαθητών μουσικών σχολείων της χώρας, ώστε να έχουν τα παιδιά τους την απαραίτητη εκπαίδευση για να φοιτήσουν στα Τμήματα Μουσικολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό τονίστηκε στο 3ο συνέδριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων.