Απείχαν, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από την ψηφοφορία για την έγκριση κειμένου, στο οποίο γινόταν αναφορά στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιοι ευρωβουλευτές της σοσιαλιστικής ομάδας καταψήφισαν το κείμενο, που ζητά τη διδασκαλία των αρχαίων και σε άλλες χώρες (όπως και τη διδασκαλία των λατινικών). Οι ευρωβουλευτές που καταψήφισαν θεωρούν τα αρχαία και τα λατινικά "νεκρές γλώσσες". Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτίμησαν, αντί να συνταχθούν με την απόφαση των άλλων ευρωπαίων σοσιαλιστών, ή να αντιταχθούν σε αυτήν την απόφαση, να απέχουν.
Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ι. Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά: "Διερωτώμαι γιατί οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν εναντιώθηκαν στην απόφαση της σοσιαλιστικής ομάδας στην οποία ανήκουν, να καταψηφίσει το αρχικό κείμενο στο οποίο γίνεται αναφορά στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, αλλά προτίμησαν την οδό της αποχής. Τα αρχαία ελληνικά αποτελούν την πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά μας. Η στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ είναι ακατανόητη αν λάβουμε υπόψη τον αγώνα που κάνει το ελληνικό κράτος για να διατηρήσει την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό", κατέληξε ο κ. Βαρβιτσιώτης.