Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2009. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.