Ανακοίνωσε ότι τελειώνει από τη νομαρχία. Σε λίγο λεπτομέρειες.