Μέρισμα μόνο σε μετοχές

Αυστηρότερους όρους, σε όσες τράπεζες κάνουν χρήση των κεφαλαίων του πακέτου στήριξης των 28 δισ. ευρώ, επιβάλει η κυβέρνηση. Με τροπολογία την οποία κατέθεσε στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομίας, απαγορεύεται η διανομή μερίσματος σε μετρητά και οι τράπεζες θα μπορούν να διανείμουν μέρισμα μόνο σε μετοχές.

Σχόλια