Παρατείνεται η ισχύς των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ έτους 2008 μέχρι την αποκατάστασή τους. Αυτό ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όσους προσκομίσουν γνωμάτευση η οποία έχει εκδοθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και σε όσους δικαιούχους δεν προσήλθαν για διάφορους λόγους εντός του 2008, θα χορηγείται δελτίο έτους 2008 για όσο διάστημα απαιτείται για το έτος 2009.