Το φυσικό αέριο φθάνει στο δήμο Θερμαϊκού. Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, υπογράφτηκε η σύμβαση, μεταξύ δήμου και ΕΠΑ Α.Ε., από το δήμαρχο Θερμαϊκού Ιωάννη Αλεξανδρή, και το Διευθυντή Εμπορικών Δραστηριοτήτων της επιχείρησης Λ. Μπάκουρα.

...περισσότερα με κλικ εδώ...