Μέρα μ' ήλιο σαν κι αυτό

...να στην τρώει το αφεντικό!

Σχόλια