Οι χαμηλές τιμές των ιχθυοπροϊόντων, σε συνδυασμό με τη σφικτή πολιτική των τραπεζών, που δεν χρηματοδοτούν εύκολα επιχειρήσεις, οδηγούν σε μαρασμό τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, έναν κλάδο με 9.000 εργαζόμενους, που έχει ραγδαία ανάπτυξη κι έχει αναδείξει τη χώρα μας σε δεύτερη δύναμη ιχθυοκαλλιεργειών στην Ευρώπη!

...περισσότερα με κλικ εδώ...