ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΤΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Η ισχύς εν τη ενώσει

Δίκτυο Περιφερειακής Επιχειρηματικής Συνεργασίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν να συστήσουν οι εκπρόσωποι επιμελητηρίων από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Σερβία, τα Σκόπια, την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεβοβίνη και την Τουρκία που συμμετείχαν στο διήμερο συνεδρίου για την «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» που οργάνωσε στις 23 και 24 Νοεμβρίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

«Τα επιμελητήρια, ως κατεξοχήν φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας, πρέπει να συμβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία. Το Δίκτυο μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, επισημαίνοντας προβλήματα, προτείνοντας λύσεις, παρέχοντας ενημέρωση για χρηματοδοτικά μέσα και ευκαιρίες επενδύσεων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης.

Στο πλαίσιο του Δικτύου θα εξεταστεί και η σύσταση «Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ΝΑ Ευρώπης», ενός φορέα που μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός, ενθαρρύνοντας τις επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς θα προσφέρει ασφάλεια.

«Τα επιμελητήρια, οι επιχειρηματίες, έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε κάθε δυνατή πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των σχέσεων των λαών μας, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες και εδραιώνοντας την ειρήνη. Μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε, να δημιουργήσουμε νέες μορφές και δομές συνεργασίας ώστε να διευκολύνουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, προς όφελος όλων μας», προσέθεσε ο κ. Ζορπίδης.

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί όχημα ανάπτυξης, κοινωνικής σταθερότητας και πολιτιστικής συνοχής στην περιοχή μας. Οι νέες τεχνικές περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η διάχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η προώθηση της ψηφιακής οικονομίας, η διαχείριση των πολιτιστικών πόρων αποτελούν πλέον, κρίσιμα πεδία διακρατικής συνεργασίας», ανέφερε στην εισήγησή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.


Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης

Η πρόταση για τη σύσταση του Δικτύου συμβαδίζει και με τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συστήσει Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του Συμφώνου Σταθερότητας σε ένα Περιφερειακό Κέντρο Συνεργασίας.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι στόχος του Κέντρου είναι να λύνει καθημερινά προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικής δράσης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (πχ τελωνειακές διαδικασίες). Το Κέντρο θα έχει τη μορφή διεθνούς εταιρίες, ενώ ετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για την ίδρυσή του. Ηδη ο ΟΟΣΑ, με την αναγγελία της ίδρυσης του Κέντρου, εκδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία με το νέο, διεθνή οργανισμό που θα ιδρυθεί.


ΤΟ ΕΣΟΑΒ

Μιλώντας, στις εργασίες του συνεδρίου του ο κ. Ταχιάος παρουσίασε στοιχεία για το επιχειρηματικό σκέλος του Ελληνικού Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ). Από το διαθέσιμο ποσό των 106,7 εκ. ευρώ για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις λήπτριες χώρες, η απορρόφηση το α’ εξάμηνο του 2007 έφθασε στο 39% (41,5 εκ. ευρώ).

Ειδικότερα, στη Βουλγαρία, για την επιχορήγηση 14 ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 40 εκ. ευρώ (εξ’ αυτών πέντε έχουν ήδη ολοκληρωθεί) δόθηκαν 13 εκ. ευρώ και δημιουργήθηκαν 1.481 νέες θέσεις εργασίας. Στην Αλβανία δόθηκαν ενισχύσεις 2,3 εκ. ευρώ. Στα Σκόπια εγκρίθηκαν 6 προτάσεις προϋπολογισμού 9,7 εκ. ευρώ με συνολική επιχορήγηση 3 εκ. ευρώ, από τις οποίες δημιουργήθηκαν 740 νέες θέσεις εργασίας. Στη Σερβία εγκρίθηκαν για επιχορήγηση 5 επενδύσεις συνολικού ποσού 4,4 εκ. ευρώ, από τις οποίες δημιουργούνται 98 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic Aid) σε συνεργασία με την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) θα ενισχύσουν σχέδια της «νέας οικονομίας». Συγκεκριμένα εξετάζεται η επιχορήγηση προγράμματος ανανέωσης στόλου οχημάτων δημόσιων μέσων μεταφοράς, στις χώρες της περιοχής, τα οποία θα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τη μετατροπή ενός κτιρίου σε βιοκλιματικό.


Ζώνη Καινοτομίας

Στη Ζώνη Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Μαργαρίτης Τζίμας.

«Ευελπιστούμε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά να αρχίσει η διαδικασία χωροθέτησης της Ζώνης. Γύρω από τη Ζώνη αυτή πρόκειται να αναπτυχθούν δορυφορικές περιοχές υψηλής τεχνολογίας, όχι μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη αλλά ιδιαίτερα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου ή να τροφοδοτούν με γνώση, με εμπειρία και αποτέλεσμα τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ή να υποδέχονται τα αποτελέσματα τα οποία θα παράγονται σε αυτήν την περιοχή». Όσον αφορά τα κίνητρα αυτά θα είναι ισχυρότερα του αναπτυξιακού.

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη κοινών συνεργιών αναζητούν οι επιχειρήσεις της περιοχής, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

Τα venture capitals (κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών), τα microcredits (μικροπιστώσεις) και οι guarantees (εγγυήσεις) θα αναπτυχθούν σημαντικά ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΚΕΤΑ - ΚΕΜΑΚ, Γιώργος Κόκκας.

«Τα venture capitals, αν και έχουν παρουσία στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, ωστόσο έχουν πολύ μικρή συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ τα microcredits είναι εντελώς άγνωστα. Στα δε guarantees που «ακούστηκαν» για πρώτη φορά το 2004 χάρη στο ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και εδώ όμως ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός αν αναλογιστούμε το όφελος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο ομιλητής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο προϊστάμενος τμήματος Ανάπτυξης Διεθνών Συνεργασιών ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, Παναγής Μάμος, η τάση για δημιουργία επιχειρήσεων φαίνεται να υστερεί. Αν και το 47% των Ευρωπαίων εκδηλώνουν προτίμηση για την ανεξάρτητη εργασία, μόνον το 17% καταφέρνει να υλοποιήσει την επιθυμία του αυτή. Το 44% των ευρωπαίων δεν προχωρά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου λόγω του φόβου για αποτυχία, ενώ στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτό είναι 29%.

«Η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμβάλλει στη δημιουργία του 67% του συνόλου της ιδιωτικής απασχόλησης, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 75 εκ. θέσεις εργασίας. Τα 18 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν, χωρίς υπερβολή, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας των χωρών της Ε.Ε.» τόνισε ο κ. Μάμος.

Τη συνεργασία των επιμελητηρίων της περιοχής για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο Αργυρόκαστρο ζήτησε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου, Μούκα Κριστόφορ και επισήμανε τις προοπτικές που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού.

Οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών, της Τεχνολογίας Υψηλής Πληροφορικής, των logistics, των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών έργων, αλλά και των ακινήτων παρουσιάζουν ευκαιρίες για τους Έλληνες, μικρομεσαίους, επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις αγορές της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλος της «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», Δρ. Πάρις Κοκορότσικος.

Σχόλια

 1. Περσο-Ρωσσικών Ρίζων Αποπείρων Μακεδονίας

  330 πχ Ο Μεγας Αλέξανδρος περίφραξεν τους πρότους Ρώσσους, τους
  Μαγώγ του Περσικού Γώγ, με την Κάσπιαν πύλυν της Καυκάσιας Δερβεντίας.
  Οι Σκύθοι, Τούρκοι, και Ρώσσοι είναι ακριτές, βάρβαβρα αποσπάσματα των
  Πέρσων, ατμομπανιαρισταί ελαφοβοσκοί, και συνολικός αποτελούν το αιώνιον
  πλήγμα όχι μόνον του Ελλινισμού αλλά και του πολιτισμού.

  866 Ο Πατριάρχης Φώτιος εναρξεί σχίσμα κατα Πάπα Ρώμης Νικάλαον εξ
  αιτίας Βουλγαρικών επιπολαιοτήτων υπερ της Ρώμης. Τουτο σπιούνευσαν οι
  ανατολήται Πλατωνικοί Χρυστωμισταί μαύροι εκκλησιαστικοί οι οποιοί
  νίκησαν τους Αριστοτελιανούς Καπαδωκιαστάς λευκούς μετα πτώση ικονοκλασμού.

  1235 Οι Βούλγαροι αυτοκερύχθησαν Τρίτη Ρώμη εις Τούρνοβον,
  θέλοντας να πάρουν Ελλάς και Κωνσταντινούπολιν. Τουτο
  μετα υιοθετούν το 1589 οι Ρώσσοι. Προκηρούν τον προτόπορον
  κουμουνισμόν της πρότυπης οβσύηνας δια την σλαυοποίησην του κόσμου.
  Η αστική νοοτροπία είναι η ρίζα του ελλινικού πολιτισμού. Τιουτοτρόποως
  διεκδικώντες του συγγενοκεντρικού χοριάτικου φυσιολατρισμού είναι
  σλαβόσποροι οποίοι πρέπει να υπαστούν διωγμό δια την σωτηρία του ελλινισμού.

  1342 Οι κουμουνισταί Ζηλοταί ανέλαβαν εξουσίαν εν Θεσσαλονίκην
  σφάζωντας την αριστοκρατείαν επι διάταγμαν του Ρωσσικού πράκτοραν
  Γρηγωριού Παλαμάν. Ο Παλαμάς έφερε Σλαύους και Τούρκους να
  υποστήριξουν τον Καντακουζινόν να διαρρήξη τον αυτοκράτοραν το 1345.
  Ετσι οι Τούρκοι απέκτησαν γνώσην Ελληνικής αμύνης. Εσπειραν την
  ανατολήτηκην δαιμονίαν του ησυχασμού μετατρέπτοντας τους μοναχούς εις
  πράκτορες κουμουνισμού. Ο ησθχαζμός είναι παραίσθηση ταχυπνοήας. Τα
  σοσιαλιστικά μέτρα που επίβαλαν εις την κυβέρνιση κατέστρεψαν από μεσα
  το Βυζάντιο. Το 1584 Ανατολόφρονοι σφάζουν Πατριάρχη Λούκαρη και
  διώκουν Καλβινιστάς Μελανκθόν Βιτεμβούργης οποίοι ήθελαν να μας σώσουν
  από τούρκους.

  1824 Η Ρωσσια αντιτίθεται είς την δημιουργίαν μοναδικου Ελληνικού
  κράτους και δ'υπομνήματος της του Υπουργού Εξωτερικών Νεσσελρόδη
  (Γερμανός, οποίος ενικήσεν την θέσην του εναντίον τον Καποδίστριαν),
  προτείνει εις τας λοιπάς δυνάμεις την ίδρυσιν τριων κεχωρισμένον
  Ελληνικών κρατιδίων, υποτελών ταυτόχρονα εις Τουρκίαν και
  Ρωσσίαν, κατα παράδειγμαν Μολδοβλαχίας.

  1843 Επι εντολήν του Νεσσελρόδη αποστέλλεται ο πανσλαυιστής
  Αρχιμανδρίτης Ουσπένσκης δια να εξεγείρη το Αραβοκατοχημένων Χριστιανικόν
  ποίμνιον κατα των Ελληνόφωνων, δηλ Πατρ Ιεροσολύμων και Αντιοχείας και
  τελικώς επιτυγχάνει το 1847 την απόσπασιν της Αντιοχείας οποιοι
  τωρα διεκδικούν αφελληνοποίησιν διασποράς. Στρέφων πρως ταις
  Περσοζορωαστριανών των ρίζων, οι Ρωσσοι ασπάζων τους μονοφυσιταίς ως
  παρεξηγημένα θύματα των Ελλήνων, και μηχανεύουν ταχα Αραμαήστα ευαγγέλια
  να διαψεύσουν τα Ελληνιστά. Τουτες προσπαθείες επιτυγχάναν αιώνα
  αργότερα με το Μιχαήλ Αφλάκη, οποιος ίδρυσεν το κομμαν Βάαθ του
  Σαδδάμη και Ασσάδη.

  1870 Οι Πανσλαυισταί κατήνεγκον νέον δεινόν πλήγμα κατά του
  Οικοθμενικού Πατριαρχείου διά της εκδόσεως Τουρκικού φιρμανίου
  δια την ίδρυσιν Αυτοκεφάλων Βουλγαρικών φυλετικών παρασυναγωγών,
  ταχα Εξαρχία, κατα διαταγμαν του Ρωσσου πρέσβεως Ιγνάτιευ,
  κατάγωγος οποιου τωρα διεκδικεί Καναδική προθυπουργεία. Τωρα
  διασρέφουν το συνοδικό ανάθεμα κατα φυλετισμό εναντίον δισποράν.
  Διαθεσαν πεντομύρια ρουβλίων το 1872 προς εκσλαυισμόν Αγίου Ορως και
  εκδίωξιν Ελλήνων Μοναχών οσων ουδέν ασπάζων τον δαιμονικών περσογεννής
  ησυχασμόν.

  1878 Η Ρωσσια αναγκάζει την Τουρκίαν να υπογράψη Συνθήκην Αγίου
  Στεφάνου (προκύπτρων σημερινών Σλαβο Σκοπιανών) δι ης δημιουργείται
  Μεγάλη Βουλγαρία (συμπεριλάμβων Θεσσαλονίκην) έργον εξ ολοκλήρου του
  Ιγνάτιευ οστις κατα την υπογραφήν ανεφώνησεν ¨και τώρα εάν οι Ελληνες
  το επιθυμούν δύνανται να μεταβούν εις Κωνσταντινούπολιν κολυμβώντες¨.

  1923 Ο Πλαστίρας έσφαξεν τους Μακεδονονίκας και επέτρεψεν τους
  ανατολίτας Βαφιάδην και Ζαχαριάδην ενάρξουν ενφύλιον πόλεμον. Ο
  Μελέτιος Μεταξάκης θέλει να μεταφέρη το Πατριαρχίον εις Μόσχαν κατα
  πρόσκλυσην Λένινως και οργανόνουν Σύνδεσμον ταχα πανορθοδόξεως
  νεολέας. Το 1937 ο Στάλινας εκτοπίζει 285 χιλ ελληνορώσσους εις
  Αρχάγγελον και Σιβηρίαν και τους σφάζει. Οι μαύροι τράγοι αναγκάζουν
  ακόμι Μεταξά και χούνταν να ασπασθούν σοσιαλιστικάν μέτραν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.