Αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου ΚατρούγκαλουΒασικοί πυλώνες του λεγομένου νόμου Κατρούγκαλου (4387 του 2016) κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσίευσε σήμερα πέντε αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, η ισχύς τους αρχίζει από σήμερα και δεν έχει ανδρομική ισχύ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, κρίθηκε ότι:
Για τον ΕΦΚΑ, η υπαγωγή στον ενιαίο φορέα όλων είναι συνταγματική, σύμφωνη με το σύνταγμα, την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, ενώ το δικαστήριο απέρριψε -κατά πλειοψηφία- τις προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ λόγω της ειδικής σχέσης που έχουν με το κράτος.
Για τους αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών -και συγκεκριμένα το όριο του 20% των εισφορών που προέβλεπε ο λεγόμενος νόμος Κατρούγκαλου, ενώ για τους μισθωτούς το ανάλογο ποσοστό είναι 6% διότι το υπόλοιπο καλύπτεται από τον εργοδότη- διότι προσβαλλεται η αρχή της ισότητας.
Για επανυπολογισμό συντάξεων το δικαστήριο έκρινε συνταγματικό με οριακή πλειοψηφία -13 έναντι 12 ψήφων- τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31η Δεκεμβρίου του 2014.
Για κύριες και επικουρικές συντάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές μόνον οι μειώσεις στις επικουρικές, επειδή δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες, κάτι που οδηγεί σε νέα νομοθέτηση.
Για τον υπολογισμό επικουρικών συντάξεων το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματική την περικοπή των επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.300 ευρώ διότι αντίκειται στην αρχή αναλογικότητας και ισότητας, κάτι που, επίσης, οδηγεί σε νέα νομοθέτηση.
Για την αναπλήρωση συντάξεων κρίθηκε αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης και ειδικότερα το ανώτατο πλαφόν αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.
Τέλος το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το κράτος εγγυάται τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος σε περίπτωση προβλήματος και ανάγκης.

Σχόλια