Βελτιωμένα τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΘΒελτίωσε τα οικονομικά της μεγέθη, στο σύνολό τους, η ΔΕΘ-HELEXPO το 2018. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, καταγράφηκαν οι καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας εξαετίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε πέρυσι τα 14,36 εκατ. ευρώ, έναντι 11,88 εκατ. ευρώ το 2017 και 9,44 εκατ. ευρώ το 2013. Η διοίκηση της ΔΕΘ υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση της δραστηριότητας της επιχείρησης στο εκθεσιακό πεδίο, καθώς και στον τομέα των θεματικών πάρκων, των συνεδρίων και των εκδηλώσεων.
Η αύξηση του τζίρου συνοδεύεται και από σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο πλέον για πρώτη φορά την τελευταία εξαετία απέκτησε θετικό πρόσημο και στα κέρδη προ φόρων. Έτσι, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν πέρυσι τις 850.824 ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 432.978 ευρώ το 2017 και ζημιών προ φόρων 2,01 εκατ. ευρώ το 2013, χρονιά που έγινε η συγχώνευση της ΔΕΘ με τη HELEXPO.
Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda), που πέρσι προσέγγισαν τα 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 190.468 ευρώ το 2017 και μόλις 17.955 ευρώ το 2013.
Αναμένονται, πλέον, τα στατιστικά στοιχεία των εμπορικών συναλλαγών της Γενικής Έκθεσης του Σεπτεμβρίου.

Σχόλια