Πώς να προσφέρετε στα συσσίτια Εθνικής και Act4Greece

Στην ένωση των δυνάμεών τους, με στόχο να διευρυνθεί η παροχή συσσιτίων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, προχώρησαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και το πρόγραμμα συμμετοχικής χρηματοδότησης "Act4Greece", που αποτελεί πρωτοβουλία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.


    Κοινός στόχος των προαναφερόμενων είναι η συγκέντρωση 50.000 ευρώ, ώστε να ωφεληθούν επιπλέον 2.500 οικογένειες σε όλη τη Β. Ελλάδα, επισημαίνει σε σημερινή σχετική του ανακοίνωση το Δίκτυο, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), τονίζοντας ότι "η δράση ενισχύεται οικονομικά από την ΕΤΕ, με το ποσό των 20.000 ευρώ, με στόχο την επίτευξη του στόχου".
    Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, www.act4greece.gr, όσοι πολίτες ή επιχειρήσεις επιθυμούν, μπορούν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2019, επιλέγοντας τη δράση "Συσσίτια στη Β. Ελλάδα" και ακολουθώντας απλά βήματα, να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό, ενώ δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με απευθείας κατάθεση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ή με αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων internet, phone και mobile banking στο λογαριασμό με αριθμό 080/00742687 (ΙΒΑΝ: GR5201100800000008000742687 / BIC: ETHNGRAA).
    Το Δίκτυο υποστηρίζει σήμερα περισσότερα από 75 συσσίτια, ιδρύματα και ενδιάμεσους φορείς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ο πρόεδρός του, Νίκος Πέντζος, σχολιάζοντας την ένωση δυνάμεων, σημείωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύμπραξη με το καινοτόμο πρόγραμμα act4Greece. Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, αλλά και την ίδια θέληση να βρεθούμε δίπλα στους συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μοιραζόμαστε και το ίδιο όραμα, την ενσωμάτωση της αλληλεγγύης στην καθημερινότητά μας".
    Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής και οι πολλαπλές δράσεις του  πραγματοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της ιστοσελίδας www.act4greece.gr, γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).
    Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής αποτελεί σύμπραξη των σημαντικότερων φορέων της πόλης, των Εμποροβιομηχανικού, Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης (ΕΣΘ).

Σχόλια