Την καταναλωτική ζωή προτιμούν 4 στους 10 μαθητές!

Την καταναλωτική ζωή προτιμούν… τέσσερις στους δέκα μαθητές! Αυτό προκύπτει από ένα πρωτότυπο δημοψήφισμα μεταξύ παιδιών που πήραν έρος στο 5ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης!


Μαθητές της Α’ θμιας και της Β΄θμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τι πραγματικά θέλουν για το μέλλον τους, ένα καθαρό περιβάλλον (καθαρό νερό, περισσότερο πράσινο, αθλητισμό και κίνηση, καθαρές θάλασσες και τρόφιμα) ή ένα μέλλον με αξεσουάρ και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, με μεγάλη δημοσιότητα στο ίντερνετ και χρήματα. Η επιλογή στο δίλημμα τέθηκε με αυθόρμητο τρόπο, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση ή ενημέρωση και δίχως την επιρροή των εκπαιδευτικών, ώστε να αποτυπωθεί η κατά το δυνατόν αυθόρμητη αντίδραση των παιδιών.


Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος έδειξαν ότι περίπου τέσσερις στους δέκα μαθητές προτιμάνε τις ανέσεις μιας καταναλωτικής ζωής, δίχως δεύτερη σκέψη για το περιβάλλον!


Συγκεκριμένα, στο δημοψήφισμα έλαβαν μέρος 905 μαθητές (705 Α’ θμιας και 200 Β’ θμιας), από τους οποίους ένα ποσοστό της τάξης του 65% επέλεξαν ένα καθαρό περιβάλλον για το μέλλον τους. Ωστόσο, το υπόλοιπο 35% των μαθητών μοιάζει να μην προτάσσει τη διαβίωση σε ένα υγιές περιβάλλον, χωρίς το οποίο δεν δύναται να ευημερήσει κανένα έμβιο ον και διάλεξε ένα μέλλον με καταναλωτικές ανέσεις.


Τα παραπάνω αποτελέσματα, όπως και ο χαρακτήρας του δημοψηφίσματος, έγιναν με σκοπό μια αρχική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους σε μια εκδήλωση περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το ποσοστό του 35%, το οποίο εξέπληξε ακόμα και τους ίδιους του εκπαιδευτικούς, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο, δεδομένου ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν και υλοποιούνται ποικίλα προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από διάφορους φορείς.

Σχόλια