#ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ζήτησε βελτίωση της ρευστότητας από τους τραπεζίτες

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017._

 

Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που υπάρχουν για να αποκατασταθεί η κανονικότητα στον χρηματοπιστωτικό χώρο επεσήμανε το προεδρείο της ΕΕΤ στη συνάντηση που είχε με τον Κυρ. Μητσοτάκη.

 

 

Στη συνάντηση με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών το 2016 και για τις πρόσφατες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα.

 

Ο πρόεδρος της ΝΔ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της ρευστότητας, καθώς και στην αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ χαρακτήρισε ως κλειδί για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

 

Αναφορά έγινε ακόμα στη θεαματική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην υποστήριξη της προσπάθειας της πολιτείας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Ως προς την ρευστότητα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των διεθνών επενδυτών στην προοπτική της χώρας, αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την επιστροφή των εγχώριων καταθέσεων, την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης, ωστόσο, δυσχεραίνεται από τις τρέχουσες αβεβαιότητες, με αποτέλεσμα το πρώτο δίμηνο οι τάσεις στον τραπεζικό τομέα να μην είναι θετικές, καθώς καταγράφτηκε μείωση των καταθέσεων και αύξηση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Όσον αφορά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, παρουσιάστηκαν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες έναντι των εποπτικών αρχών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων κατά 40 δισ. ευρώ (-38%) την επόμενη τριετία. Επίσης, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση αυτών των δανείων, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για την ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων (OCW), η παροχή της αναγκαίας νομικής προστασίας στα εμπλεκόμενα μέρη και η άμεση έναρξη διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Οι βελτιώσεις αυτές αποσκοπούν στην επαναφορά των βιώσιμων επιχειρήσεων σε καθεστώς πραγματικής εξυπηρέτησης των πάσης φύσεως οφειλών τους, στην αποθάρρυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών, στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, επιτρέποντας στις τράπεζες να διαχειριστούν τα δάνεια των πραγματικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με υψηλή αίσθηση κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης.

 

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων, εξαγωγικού προσανατολισμού και διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων και να ξεκινήσει ένας νέος διατηρήσιμος κύκλος ανάπτυξης και προοπτικής για την ελληνική οικονομία.

Σχόλια