Αντίδωρο...Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων της 20ής Σεπτεμβρίου επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος
της τελευταίας πενταετίας (2011-2016) στους δικαστικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και στους συνταξιούχους δικαστικούς.

Σχόλια