Πού έδυ σου το κάλος... (φωτογραφίες και βίντεο)


Δύνεις ὑπὸ γῆν, Σῶτερ, Ἥλιε δικαιοσύνης· ὅθεν ἡ τεκοῦσα Σελήνη σε, ταῖς λύπαις ἐκλείπει, σῆς θέας στερουμένη...


Με κατάνυξη οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, συνοδεύουν τον Επιτάφιο. Ψάλλουν και προσεύχονται για την Ανάσταση του Σωτήρα.

Ήδη, στη Θεσσαλονίκη, οι Επιτάφιοι από όλους τους Ιερούς Ναούς έχουν εξέλθει των Ιερών Ναών και διέρχονται από τις κεντρικές οδούς.Πλήθη κόσμου ακολουθούν, με ένα κερί στο χέρι ελπίζοντας στην Ανάσταση, που δε θα αργήσει.  Η προσέλευση των Χριστιανών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Για παράδειγμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Τριανδρία το πλήθος που έφθασε, μετά την περιφορά, στην εκκλησία και προσπαθούσε να εισέλθει, υπολογίζεται σε 3.000 άτομα!

Η πάνω φωτογραφία είναι από την περιφορά του Επιταφίου του Ιερού Ναού της Του Θεού Σοφίας και είναι του Κείμη Κρυωνά, όπως και η ενδιάμεση από τη συνάντηση του Επιταφίου αυτού με τον Επιτάφιο της Ιεράς Μητροπόλεως. Η κάτω και το βίντεο είναι από την περιφορά του Επιταφίου του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Τριανδρίας.
Σχόλια