Τροπολογία για τους μικροομολογιούχους καταθέτει ΔΗΜΑΡ

vouli_05.jpg
Tροπολογία για αποκατάσταση της ζημιάς, που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι από το κούρεμα των ομολόγων λόγω του PSI, φέρνει στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΜΑΡ.

 

Όπως επισημαίνεται, «η τροπολογία έχει ως στόχο την αποκατάσταση καταρχήν της ηθικής τάξης αλλά και της οικονομικής ζημίας απέναντι σε 15.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τις όποιες αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, καθώς και της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης στην περίπτωση των μικρο-ομολογιούχων, η αρχική ονομαστική αξία των ομολόγων τους δεν συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλά εισοδήματα ή άλλες πηγές εισοδημάτων δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αποκτήθηκαν σε άλλες εποχές με εντελώς άλλες αποδόσεις και απλά στη διάρκεια του χρόνου αυξήθηκαν.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι είναι ιδιαίτερα μεγάλη της τάξης του 53,5%, επιβάλλεται ηθικά η εξεύρεση λύσης για την αποκατάσταση της ζημίας. Εάν δε, όπως υποστηρίζει η συγκυβέρνηση- αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση - το κράτος έχει βγει οριστικά από τις επικίνδυνα δυσμενείς χρηματοοικονομικές συγκυρίες και οι προοπτικές διαγράφονται περισσότερο θετικές, τότε, είναι η ώρα να δείξει την κοινωνική της ευαισθησία, σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, αποζημιώνοντας την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας και όσο αυτοί είναι εν ζωή.

Σχόλια