"Ατμομηχανή" της ελληνικής οικονομίας ο τουρισμός

Πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με κινητήριο μοχλό τον τουρισμό.>>>

Η σημαντική αύξηση κατά 16,3% των τουριστικών εσόδων, μέσω της ανόδου (13,7%) των αφίξεων από το εξωτερικό, οδήγησαν σε πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο του Ιουνίου κατά 1,4 δισ. ευρώ.
Το θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε παρά την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 208 εκατομμύρια ευρώ, απόρροια της σημαντικής αύξησης πληρωμών για αγορές πλοίων.
Θετική επίδραση είχε το ισοζύγιο εισοδημάτων.
Σε επίπεδο εξαμήνου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, μειωμένο σημαντικά κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τη στιγμή που τα έσοδα από τον τουρισμό «τρέχουν» με θετικό ρυθμό +13,4%.

Σχόλια