ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗ Να εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα τις ενέργειές σας για τον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης


Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για το θέμα του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, θέλει, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, ο περιφερειακός σύμβουλος (εκλεγμένος με την παράταξη που στήριξε το ΠΑΣΟΚ), Μπ. Μπαρμπουνάκης. 


Ο κ. Μπαρμπουνάκης, ο οποίος δηλώνει πως πληροφορήθηκε από τον Τύπο την ανάληψη της θέσης του προέδρου του Οργανισμού από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Γ. Τσαμασλή και, με επιστολή του προς αυτόν, του ζητά "ενδελεχή συζήτηση στη Μητροπολιτική Επιτροπή ή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο", την οποία κρίνει "αναγκαία να προηγηθεί οποιασδήποτε απόφασης". Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι, προσωπικά, είναι υπέρ του "να στηριχθεί ο παραπάνω φορέας παρόλο  που είναι γνωστά τα προβλήματα που σήμερα έχουν δημιουργηθεί και υπάρχει και η αδιαφορία των περισσοτέρων φορέων που τον απαρτίζουν".

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρμπουνάκη οι οποιεσδήποτε ενέργειες του αντιπεριφερειάρχη "έπρεπε να είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Περιφερειακού Οργάνου που εσείς εκπροσωπείτε". 

Σχόλια