Ποιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δήλωσε πως η διαδικασία της μετακίνησης των υπαλλήλων μπορεί «να υλοποιηθεί όχι μόνο με τον πιο αντικειμενικό, αλλά και με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο».

Ο υπουργός τόνισε ότι «οι υπάλληλοι πρέπει να μετακινηθούν άμεσα και τα πολλά κενά που έχουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες να καλυφθούν το συντομότερο». Στην διευκρίνιση πως οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, προχώρησε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με non paper το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το ποιους αφορά η ρύθμιση και ποιους θα θίξει άμεσα. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ευαίσθητες υπηρεσίες.

Στο σημείωμα του υπουργείου αναφέρεται πως «η ένταξη των υπαλλήλων, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο όσοι προσελήφθησαν χωρίς διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία επιλογής. Αφορά μόνο υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον κλάδο διοικητικού. Οι υπάλληλοι που αναμένεται να θιγούν πρώτοι από τις μετακινήσεις είναι αυτοί που δεν έχουν αξιολογηθεί ατομικά, ενώ τονίζεται πως «δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών - οι υπάλληλοι δεν στοχοποιούνται».

Επίσης, ανέφερε πως στη ρύθμιση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος παραπέμπεται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα στο πειθαρχικό ακροατήριο ή στο πειθαρχικό συμβούλιο αντίστοιχα. «με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνσή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι να κριθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα», είπε ο κ. Μανιτάκης.

Σχόλια