Δράσεις στήριξης της απασχόλησης για ανέργους σε τέσσερις δήμους της Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κατοικούν στους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς. Η Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απευθύνεται σε άτομα που είναι: >>>

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
Ειδικότερα, οι 160 άνεργοι των παραπάνω ευπαθών κοινωνικά ομάδων που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και σε Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου περιλαμβάνει: Κατάρτιση εργατοτεχνιτών συλλογής, διαλογής & διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κατάρτιση πωλητών σε λιανικό εμπόριο, κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων, κατάρτιση βοηθών επισιτισμού.
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των Επιμορφωτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου περιλαμβάνει: Επιμόρφωση για τη «Δημιουργία επιχείρησης» και
Επιμόρφωση για τη «Δημιουργία Κοινωνικής επιχείρησης».
Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο εταιρικό σχήμα της σύμπραξης συμμετέχουν Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., οι δήμοι Θερμαικού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, η Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων «Άρσις», η εθελοντική εργασία Θεσσαλονίκης και η ένωση εστιατόρων ψητοπωλών νομού Θεσσαλονίκης. 

Σχόλια