Ερευνητικό πρόγραμμα δείχνει το δρόμο για την ανάπτυξη


Οι μικρές, καινοτόμες ομάδες, που θα ασχολούνται με τη βιοηλεκτρονική φαίνεται πως είναι το μέλλον της ανάπτυξης. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν ερευνητές του ΑΠΘ, οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο της ενίσχυση της αριστείας στην Κεντρική Μακεδονία. >>>

Η βιοηλεκτρονική  (neural interface)  είναι ένας πολλά υποσχόμενος στο άμεσο μέλλον τομέας της επιστήμης που δίνει νέο πεδίο εφαρμογής στα Οργανικά Ηλεκτρονικά.
«Πρόκειται για διεπιστημονικό τομέα εφαρμογών. Άμεση εφαρμογή της βιοηλεκτρονικής είναι η εμφύτευση συσκευών για βαρήκοους κοχλιακά και οπτικά εμφυτεύματα. Τώρα πλέον χρησιμοποιούνται εγκεφαλικά εμφυτεύματα για πολλές νευρολογικές παθήσεις. Τα οργανικά ηλεκτρονικά έχουν καλύτερη συμβατότητα με τα νευρονικά κύτταρα και προσφέρουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογών» επισημαίνει ο Γιώργος Μαλλιαράς Υπεύθυνος του Κέντρου Μικροηλεκτρονικής στο Πολυτεχνείο Gardanne της Γαλλίας.
Ο κ Μαλλιαράς είναι ένας από τους ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα RoleMak του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ.
Το έργο RoleMak  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με προϋπολογισμό 2.74 εκατομμύρια ευρώ στοχεύει στο να ενισχύσει την αριστεία στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών του ΑΠΘ στα Οργανικά Ηλεκτρονικά και την ενίσχυση των συνεργασιών του ΑΠΘ με άλλες ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο ΑΠΘ διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες στο πεδίο και θα ενισχυθεί η έρευνα στα Οργανικά Ηλεκτρονικά από το ήδη υπάρχον δυναμικό του ΑΠΘ. 
Στα πλαίσια του έργου η συνεργασία του ΑΠΘ με άλλους φορείς, δίνει ευκαιρίες να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα έρευνας στα Οργανικά Ηλεκτρονικά.
Επιπλέον θα διοργανωθούν συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των Οργανικών Ηλεκτρονικών και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.
«Το έργο RoleMak αποτελεί ένα έργο «Τεχνολογικής Πνοής» για την Κεντρική Μακεδονία που θα εδραιώσει το σημαντικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» έχει τονίσει ο υπεύθυνος του έργου Σ. Λογοθετίδης.

Μοχλός ανάπτυξης οι μικρές καινοτόμες μονάδες
«Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γαλλία μοχλός ανάπτυξης και στην καινοτομία είναι η δημιουργία μικρών μονάδων με ολιγάριθμο προσωπικό. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η υποδομή (Πανεπιστήμιο, ερευνητικά κέντρα, Νοσοκομεία) ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ερυνητική μονάδα και στη συνέχεια μικρές μονάδες παραγωγής οργανικών ηλεκτρονικών» εξηγεί ο κ Μαλλιαράς , ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ολοκληρωμένου Εργαστηρίου Οργανικών Ηλεκτρονικών στο Εργαστήριο  LTFN (Νανοτεχνολογίας-Λεπτών Υμενίων και Νανομετρολογίας) του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.
Τα Οργανικά Ηλεκτρονικά δημιουργούνται από πολυμερή υλικά και έχουν ως πρώτη βάση τον άνθρακα. Οι επιστήμονες έχουν πλέον στα χέρια τους φθηνή πρώτη ύλη , στην οποία μπορούν να δώσουν πολλές ακόμη ιδιότητες και , το κυριότερο, τα υλικά αυτά είναι  εύκαμπτα και ανακυκλώσιμα.
Πόσο έυκολο είναι να δημιουργηθούν μικρές μονάδες που θα δημιουργούν κομμάτι-κομμάτι  τα νέα προϊόντα των Οργανικών Ηλεκτρονικών; Πολύ εύκολο και μάλιστα στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει ήδη η δυναμική για την ανάπτυξη τέτοιων μικρών επιχειρήσεων , εξηγεί ο υπεύθυνος του Προγράμματος RoleMak και του Διεθνούς Συνεδρίου Νανοτεχνολογίας 2012 καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης. Για το λόγο αυτό και για να συζητήσουν τη δημιουργία βήμα προς βήμα τέτοιων επιχειρήσεων θα συναντηθούν στο πλαίσιο του RoleMak στις 27 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη ερευνητές από Ελλάδα και Ευρώπη και επιχειρηματίες. 
___________________________________________________________
Το κείμενο είναι της δημοσιογράφου Στελίνας Μαργαριτίδου και δημοσιεύτηκε στο http://stelinarum.blogspot.com 

Σχόλια