Ο δήμος θεωρεί τα βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι οι δικαιούχοι βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα πρέπει να προσέρχονται στη Διεύθυνση, Μοναστηρίου 107-109, για θεώρηση των βιβλιαρίων τους, ένα >>>
μήνα πριν τη λήξη τους.

Σχόλια