Αίτημα για... αξιοπρεπείς συντάξεις!

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η Επιτροπή για την Κοινωνική Πολιτική και την Υγεία, της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζητά από τις εθνικές κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Οργανισμού, να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο βιοτικό επίπεδο για τους απόμαχους της ζωής, με την χορήγηση αξιοπρεπών συντάξεων, που θα τους διασφαλίζουν ένα εισόδημα, τουλάχιστον ίσο με το εθνικό όριο της φτώχειας.>>>
Με βάση την έκθεση του Γάλλου βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Ντένις Ζακάτ, η επιτροπή υποστηρίζει ότι, περικοπές των συντάξεων και η γενικότερη τάση για την χορήγηση όλο και μικρότερων συντάξεων, αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή σε πολλά κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο σχετικό Ψήφισμα, που θα τεθεί στην έγκριση της Ολομέλειας της Συνέλευσης του ΣτΕ, στην επικείμενη Σύνοδο του Απριλίου, προτείνονται μία σειρά πολιτικές, για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με επαρκή αμοιβή, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των ατόμων να φροντίσουν για τη σύνταξή τους.

Οπου είναι δυνατόν, καταλήγει το Ψήφισμα, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να περιορίσουν την πρόωρη συνταξιοδότηση και τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από την αγορά εργασίας.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Σχόλια