Κλείνει το Β' ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκης

Κλείνει το Β' ΚΤΕΟ θεσσαλονίκης το οποίο θα συγχωνευτεί με το Α' ΚΤΕΟ. >>>
Τα ραντεβού που είναι προγραμματισμένα μέχρι και τη 1 Μαρτίου θα γίνουν κανονικά.

Σχόλια