Ραδιοϊσότοπα από τη Φουκοσίμα έφθασαν στη Θεσσαλονίκη

Δυο βδομάδες έκαναν να φθάσουν στη Θεσσαλονίκη, τα ραδιοϊσότοπα που διέρρευσαν από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φουκοσίμα. Κάλυψαν μια απόσταση δέκα χιλιάδων χιλιομέτρων και ανιχνεύθηκαν από τα …>>>

ειδικά μηχανήματα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως, πάντως, διαπίστωσαν οι Έλληνες επιστήμονες, τα ραδιοϊσότοπα ήταν σε ελάχιστες συγκεντρώσεις που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία. Για τους επιστήμονες, πάντως, το γεγονός είναι σημαντικό, αφού μπορούν να κάνουν τα πειράματά τους και τις σχετικές μετρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαστηρίου, το Ιώδιο 131 έφτασε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαρτίου, δύο εβδομάδες μετά τον σεισμό και παρέμεινε στον αέρα της πόλης για έναν περίπου μήνα. Αντίστοιχα, το Καίσιο 137 και 134 από τη Φουκοσίμα ανιχνεύτηκαν από τις 3 ως τις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον καθηγητή πυρηνικής τεχνολογίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλ. Κλούβα, «οι συγκεντρώσεις ήταν της τάξης των μικρομπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα τη στιγμή που τα επίσημα διεθνή όρια για τις συγκεντρώσεις των ισοτόπων αυτών διαμορφώνονται στα δέκα μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα»(ένα μικρομπεκερέλ είναι το ένα εκατομμυριοστό του μπεκερέλ).

Ενδεικτικά, η μεγαλύτερη τιμή του ιωδίου 131 ήταν 293 μικρομπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο και η μεγαλύτερη τιμή του καισίου 137 και του καισίου 134 ήταν 99 μικρομπεκερέλ.

Πλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Κλούβα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα παραπάνω ραδιοϊσότοπα δεν είναι ανιχνεύσιμα στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας (οι συγκεντρώσεις τους είναι μικρότερες των 10 μικρομπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο).

Ειδικά για τις μετρήσεις στο γάλα και τα χόρτα, ο κ. Κλούβας διευκρινίζει ότι οι μετρήσεις του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων σε σχέση με τον αέρα λόγω του ότι αυτά καταλήγουν στο έδαφος. Υπογραμμίζει, πάντως, ότι στο γάλα από πρόβατα ελευθέρας βοσκής οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν δεν ξεπέρασαν το ένα μπεκερέλ ανά λίτρο, ενώ τα όρια ασφαλείας για τη συγκεκριμένη περίπτωση και μάλιστα στην Ιαπωνία είναι τα 200 μπεκερέλ ανά λίτρο.

Για τη σύγκριση των επιπέδων των ραδιοϊσοτόπων στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της Φουκοσίμα και του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνομπίλ, το 1986, σχολιάζει: «τότε μιλούσαμε για κατά εκατοντάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στον αέρα και για κατά χιλιάδες φορές μεγαλύτερη εναπόθεση στο έδαφος σε σχέση με σήμερα».

Ακόμη και για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα, συνεπώς δεν διατυπώθηκε καμία σύσταση σε πανελλαδικό επίπεδο».

Σχόλια