Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Παύλου Μελά

ΔΥΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

Ορίστηκαν τελικά την περασμένη Παρασκευή οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Παύλου Μελά. Σύμφωνα με το δήμαρχο, Διαμαντή Παπαδόπουλο,θα δοθεί «ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη. Συστήνουμε δύο αντιδημαρχίες ...
(Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, καθώς και Υποδομών και Καθημερινότητας) με αρμοδιότητες ακριβώς τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στο δήμο μας .Επίσης την αντιδημαρχία Υγείας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο θέμα υγείας των πολιτών του δήμου Παύλου Μελά».
Οι νέες αντιδημαρχίες έχουν ως εξής:
• αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Θανάσης Λάμπρου, ο οποίος επωμίζεται και την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
• αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πόλεως (Σχεδίου Πόλεως, Τεχνικού Προγράμματος, Πρασίνου και Εκτάκτων Αναγκών) αναλαμβάνει ο Δημήτρης Φερενίδης ο οποίος θα έχει και την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
• αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού θα είναι ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης.
• αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού ορίστηκε ο Δημήτρης Δεληγιάννης, ο οποίος θα έχει την πολιτική ευθύνη για θέματα σχολικής στέγης και κατασκευής σχολείων.
• αντιδήμαρχος Υποδομών & Καθημερινότητας αναλαμβάνει ο Νίκος Παυλίδης. Υπό την εποπτεία του τίθενται ο έλεγχος των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, συντήρησης κι επισκευής υποδομών, δικτύων και οδοστρωμάτων και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
• αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Υγείας ορίστηκε ο Γιώργος Λίλτσης. Στην ευθύνη του νέου αντιδημάρχου ανατέθηκαν ο συντονισμός των Νομικών Προσώπων του δήμου με κοινωνικές δράσεις (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κλπ), η Πρόνοια και η Κοινωνική Συνοχή και τα θέματα μέριμνας, εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σχόλια