Σχολεία χωρίς γρήγορο Ίντερνετ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Χαμηλό ποσοστό σχολείων της ελληνικής επικράτειας διαθέτουν γρήγορη πρόσβαση στο Ίντερνετ. Αυτό αναφέρει σε ερώτησή του στη Βουλή, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης.
Στην ερώτησή του, που αφορά τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επισημαίνει ότι "παρά την αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας και την επίτευξη διαδικτυακής κάλυψης στη χώρα σε ποσοστό 96,6% των σχολείων της επικράτειας, χάρη σε προγράμματα της προηγούμενης κυβέρνησης, η σημερινή κυβέρνηση κινδυνεύει να καταστήσει τα ελληνικά σχολεία ουραγούς στις νέες τεχνολογίες". 
Ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή επιτροπή είναι η πρόσβαση στις υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο από όλα ανεξαιρέτως τα ευρωπαϊκά σχολεία μέχρι το 2015. Προς αυτή την κατεύθυνση θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στους αρμόδιους Υπουργούς, αναφορικά με τις προθέσεις τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την επίτευξη γρήγορης διαδικτυακής σύνδεσης των ελληνικών σχολείων, σε ποσοστό που δεν θα υπολείπεται του μέσου όρου της Ε.Ε.

Σχόλια