Χρήματα για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ακάνθου και των Σταγείρων

Εύρημα από την Άκανθο
Ακόμη δυο έργα πολιτισμού εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), με ισάριθμες αποφάσεις που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή. Τα δυο έργα αφορούν στην ανάδειξη ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και ενός μνημείου στο Νομό Χαλκιδικής, στην Άκανθο και τα Στάγειρα, και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.436.459 ευρώ.
Όπως τόνισε η κ. Λιονή, «τα έργα προτείνονται από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες έχουν και την ευθύνη υλοποίησής τους. Τα έργα πολιτισμού είναι πολύ σημαντικά για την Κεντρική Μακεδονία, που έχει τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος παρέμεινε σε πολλές περιπτώσεις αναξιοποίητος, παρότι είναι κεφάλαιο για την πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής, και σε άλλες περιπτώσεις είχε εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έχουν επενδύσει στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών θησαυρών της Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και της εξωστρέφειας, αλλά και της προβολής της ιστορικής διαδρομής μας, με απώτερο στόχο να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα σε χώρους με ανεκτίμητη αξία».
Τα δυο νέα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ είναι:
«Κέλυφος προστασίας και ανάδειξης τμήματος αρχαίου νεκροταφείου Ακάνθου Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Η πράξη αφορά στην προστασία και ανάδειξη μικρού τμήματος του νεκροταφείου της αρχαίας πόλης Ακάνθου. Η προστασία των αρχαίων καταλοίπων θα γίνει με τη στέγασή τους με μεταλλικό φορέα, απλής μορφής, που σχηματίζει μονόριχτη στέγη, με κλίση κατά τη διεύθυνση του πλάτους του σκάμματος και του οικοπέδου. Μετά την κατασκευή του στεγάστρου θα διαμορφωθεί το εσωτερικό, με στόχο η τελική εικόνα του σκάμματος να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά είδη τάφων και να καταδεικνύεται η επαλληλία και η αδιάκοπη χρήση του χώρου από τα αρχαϊκά ως τα νεότερα χρόνια. Τα in situ αρχαία κατάλοιπα θα στερεωθούν και τα κτερίσματα, αφού συγκολληθούν και αποκατασταθούν, θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές θέσεις τους.
«Αποκατάσταση - ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Μεσαιωνικών Σιδηροκαυσίων στα Στάγειρα Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 1.086.459 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αποκατάσταση του Μικρού Λουτρού στον αρχαιολογικό χώρο Σιδηροκαυσίων Χαλκιδικής. Το Μικρό Λουτρό θα αποκατασταθεί ως «κλειστό κτίριο», με εξαίρεση τον ψυχρό χώρο και τη δεξαμενή όπου θα γίνουν μόνο τοπικές συμπληρώσεις. Οι κύριες επεμβάσεις στο μνημείο συνοψίζονται στην αποκατάσταση της ανατολικής όψης, και την ανακατασκευή των τριών θόλων και του πατώματος των υποκαύστων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάδειξης του μνημείου θα γίνει φωτισμός του και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των επισκεπτών. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει περατωθεί η αποκατάσταση του μνημείου και η εξυγίανση των προσβάσεων.

Σχόλια