Διαμαρτύρονται τα Επιμελητήρια για τις καθυστερήσεις του ΕΣΠΑ

Για καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, που θα μπορούσε να αποτελέσει ανάσα για τις ΜμΕ, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, κάνουν λόγο σε κοινή τους επιστολή προς την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).
Ιδιαίτερη μνεία στην επιστολή γίνεται στο γεγονός ότι περικόπηκε κατά 350 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός που προβλεπόταν, αρχικά, για το πρόγραμμα που αφορά στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου και Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα πολλές ΜμΕ, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, να μην ενταχθούν.
Τα τρία Επιμελητήρια στην επιστολή τους ζητούν «να ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξευρεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα, τα κονδύλια που θα περισσέψουν από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί, αλλά δεν θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με την τράπεζα, να διοχετευθούν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις του πίνακα κατάταξης».
«Θεωρούμε» αναφέρεται στην επιστολή, «ότι πρέπει να επανεξετάσετε την απόφασή σας σχετικά με το ποσοστό επιχορήγησης του νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο στα προγράμματα που έχετε ήδη προκηρύξει αλλά και αυτά που σχεδιάζετε να προκηρύξετε ανέρχεται μεταξύ 35%-40%, όταν στον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων ΠΕΠ το ποσοστό επιχορήγησης ανερχόταν στο 55%. Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα ο νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της χώρας με έντονη παρουσία της μεταποιητικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια έχει την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή αρωγή και στήριξη της πολιτείας».
Τα Επιμελητήρια προτείνουν στο υπό προκήρυξη πρόγραμμα για την ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι αναλογικά αυξημένος.

Σχόλια