Μόλις το 4,8% της ενέργειας στην Ε.Ε. καλύπτεται από αιολικές μονάδες

Από τις παραγωγικές μονάδες αιολικής ενέργειας στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. καλύπτεται το 4,8% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφεύγοντας παράλληλα την παραγωγή τοξικών χημικών. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι θα καλύπτεται το 14-17% των αναγκών, ενώ μέχρι το 2030 το 26-35%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά αιολικής ενέργειας, συγκεντρώνοντας 60% μερίδιο αγοράς (μετρήσεις του 2008) ενώ σχεδόν όλες οι απαιτούμενες ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Μέσα σε 5 μόνο χρόνια (2002-2007) η άμεσα συνδεόμενη με την αιολική ενέργεια απασχόληση αυξήθηκε κατά 125%, προσφέροντας δηλαδή εργασία σε περίπου 33 ανθρώπους κάθε μέρα.
Αυτά στην Ευρώπη. Γιατί στη χώρα μας...
Στη χώρα μας η αιολική ενέργεια αποτελεί την κατεξοχήν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που επιφυλάσσει ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Η πραγματικότητα, όμως, απέχει αρκετά.
Κι όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου- που είναι σήμερα, Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010. Έχοντας εγκαταστήσει τις τελευταίες ημέρες ένα πτερύγιο ανεμογεννήτριας ύψους 30 μέτρων μεταξύ των κτιρίων των ευρωπαϊκών οργάνων, προσβλέπει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τα προτερήματα της πράσινης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα της αιολικής ενέργειας.
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τα πολύπλευρα οφέλη της αιολικής ενέργειας για το περιβάλλον, για την οικονομία αλλά και για την αύξηση της απασχόλησης. Η αιολική ενέργεια είναι μία ανερχόμενη δύναμη. Πρέπει να προετοιμάσουμε το επενδυτικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό κι εθνικό επίπεδο για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει. Η νέα αυτή μορφή ενέργειας μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάκαμψη και στην περιφερειακή σύγκλιση», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ Ρόδη Κράτσα, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
«Αυτοί οι νέοι στόχοι της χώρας μας πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του νέου επενδυτικού νόμου από την κυβέρνηση ώστε να διευκολυνθεί η ελληνική αγορά στην παραγωγή αιολικής ενέργειας με πολλαπλά οφέλη», τόνισε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής.

Σχόλια